תנועות חברתיות ומחאה פוליטית: מקראה: מאמרים בעברית

תמר הרמן (עורך), יובל לבל (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהSocial movement and political protest
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים508
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

פורמט ציטוט ביבליוגרפי