תנועות חברתיות ומחאה פוליטית: מקראה: מאמרים באנגלית

תמר הרמן (עורך), יובל לבל (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהSocial movement and political protest
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים353
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

פורמט ציטוט ביבליוגרפי