תנועות חברתיות ומחאה פוליטית: כרך ראשון: דפוסי השתתפות פוליטית

תמר הרמן, יובל לבל (עורך), חדוה ארליך (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהSocial movement and political protest
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים302
כרך1
מסת"ב (מודפס)9650602771 (v.1), 9650602798 (v. 2/3)
סטטוס פרסוםפורסם - 1995

פורמט ציטוט ביבליוגרפי