תמיד הונגרים: יהודי הונגריה בתמורות העת החדשה

Guy Miron (עורך), שלמה יהודה שפיצר (עורך), אנה סלאי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

עשרים המאמרים בקובץ זה מציגים פנים שונות של ההיסטוריה, התרבות והחוויה היהודית ההונגרית, והם מוגשים לקוראים בלשון בה נכתבו - עברית או אנגלית. השער הראשון בקובץ, "אמנציפציה והשתלבות", מציג פרספקטיבות היסטוריות שונות על השתלבותם של היהודים בהונגריה מאמצע המאה ה-19 ועד לאחר תקופת השואה. השער השני, "ציונות ואורתודוקסיה", מתמקד בפילוגים ובמאבקים הפנים-יהודיים משלהי המאה ה-19 ועד לאחר תקופת השואה. השער השלישי, "חינוך, תרבות וחברה", מציג מבטים שונים על החינוך, היצירה המדעית והתרבותית והלשון של היהודים בהונגריה ובקהילת יוצאי הונגריה בישראל בתקופה שלאחר השואה. הקובץ חותם בשער "אישים" שארבעת המאמרים בו מציגים דמויות שונות מעולמה של היהדות ההונגרית. --
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרמת גן
מוציא לאורהוצאת אוניברסיטת בר אילן
מספר עמודים265
מסת"ב (מודפס)9789652265968
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

סדרות פרסומים

שםקהילה ומורשת

הערה ביבליוגרפית

מאמרים בעברית ובאנגלית ; נוספו שער ותוכן עניינים באנגלית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי