"תמות נפשי עם פלשתים!": אנטי-קרתנות וביקורת המודרניות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המודרניות, על החידושים הגלומים בה, נתפסה בעיני רבים כשיפור ותיקון מבורך, אך היו גם רבים שסברו שהיא מדרדרת את האדם ומגמדת אותו. במרכז דיון אחד כזה עמדה דמותו החמקמקה של הקרתן - מושג רב-סתירות, שמצד אחד הוצג בקרב מתנגדי המודרניות כמגלם את רוח המהפכה וכתוצר של העידן המודרני, ומן הצד האחר, בעיני מהפכנים רבים, הוא נתפס דווקא כטיפוס אנושי מקובע הנצמד למורשת העבר ועומד בדרכה של החברה לשינוי. ישי לנדא מציג את המשמעויות של המושג קרתנות ואת ההקשרים הפוליטיים הנלווים להן, ודן בנקודות החיכוך הרעיוניות והחברתיות סביב המודרניות. (מתוך המאמר)
כותר מתורגם של התרומה"Let me die with the Philistines!": Anti-Philistinism and the Critique of Modernity
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)62-75
מספר עמודים14
כתב עתזמנים: רבעון להיסטוריה
כרך149
סטטוס פרסוםפורסם - 2024

הערה ביבליוגרפית

קובץ מיוחד: מבטים אל המודרניות, 1789-1945

IHP publications

 • ihp
 • גרמניה -- היסטוריה
 • גתה, יוהן וולפגנג -- יסורי ורתר הצעיר
 • היסטוריה של העת החדשה
 • המשגה
 • הסער והפרץ (קבוצה ספרותית)
 • יהודים ונוצרים
 • מודרניזם
 • נאורות
 • נובליס -- 1772-1801
 • פשיזם -- אירופה
 • צרפת -- היסטוריה
 • רעיונות (פילוסופיה)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי