תמורות בלשון העברית הדבורה: קיום וקניין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מחקר זה עוסק בתמורות החלות בשפה ומתמקד לשם כך במשפטי הקיום והקניין ובאופן שבו הם מובעים בשפה העברית הדבורה. המאמר בוחן שימוש במשפטי קיום וקניין נורמטיביים, הכוללים התאם מין-מספר, לעומת משפטים לא נורמטיביים, שאינם כוללים התאם כזה. אחד הממצאים הוא כי רוב המשפטים (%70) שנאמרו בפי ילדים היו מחוסרי התאמת מין-מספר. בסיכום נאמר שנראה כי המבנה הלא סטנדרטי, חסר ההתאמה, של משפטי הקיום והקניין הולך ומתבסס בשיח העברי הדבור, וניתן לצפות שהשימוש בפרדיקט 'היה' ללא התאמה במשפטי קיום וקניין ישתרש בשפה וייעשה לנחלת הלשון הסטנדרטית.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)67-82
מספר עמודים16
כתב עתבלשנות עברית: כתב-עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית ויישומית
כרך68
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

 • ihp
 • Grammar, Comparative and general -- Gender
 • Grammar, Comparative and general -- Number
 • Hebrew language -- Spoken Hebrew
 • Hebrew language -- Syntax
 • Law
 • יחיד ורבים (דקדוק)
 • מין דקדוקי
 • משפט
 • שפה עברית מדוברת
 • תחביר עברי

RAMBI publications

 • rambi
 • Hebrew language, Modern -- Spoken Hebrew
 • Hebrew language, Modern -- Possessives

פורמט ציטוט ביבליוגרפי