תמונת העבר ושימושיה בשיח ההיסטורי היהודי הליברלי ברפובליקת ויימאר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

הצבור היהודי הגרמני עיצב את דמותו ותודעתו העצמית בדרך של "הבניית העבר". התמודדות זו, שראשיתה כבר בתקופת ההשכלה, הגיעה בתקופת ויימאר לשיא באינטנסיביות שלה ובמעורבות הפוליטית של דובריה, בזירה הפוליטית הגרמנית ובזירה היהודית הפנימית כאחד.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)297-330
מספר עמודים34
כתב עתציון: רבעון לחקר תולדות ישראל
כרך66
מספר גיליון3
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

 • ihp
 • Germany -- Nationality
 • History
 • Jews -- Germany
 • Jews -- History -- 20th century
 • Lessing, Gotthold Ephraim -- 1729-1781
 • אופנהימר-זיסקינד, יוסף בן יששכר
 • גתה, יוהן וולפגנג
 • היסטוריה
 • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 20
 • יהודי גרמניה
 • לאומיות גרמנית
 • לסינג, גוטהולד אפרים -- 1729-1781
 • מנדלסון, משה -- 1729-1785
 • ריסר, גבריאל

RAMBI publications

 • rambi
 • Jews -- Germany -- History -- 1800-2000
 • Jews -- Germany -- Historiography

פורמט ציטוט ביבליוגרפי