תמונה כוללת ומורכבת של התיאטרון הקהילתי בישראל: [מאמר ביקורת]

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

הספר מציג לראשונה תמונה כוללת ומורכבת של תולדות התיאטרון הקהילתי בארץ, ובעיקר את התיאטרון הקהילתי-המזרחי שהיה ועודנו דומיננטי ביותר.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)120-122
מספר עמודים3
כתב עתתיאטרון: רבעון לתיאטרון עכשווי
כרך30
סטטוס פרסוםפורסם - 2010

IHP publications

  • ihp
  • תיאטרון קהילתי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי