תם ולא נשלם

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)155-172
מספר עמודים18
כתב עתקתדרה: לתולדות ארץ-ישראל ויישובה
כרך94
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

הערה ביבליוגרפית

על טוביה פרילינג, "חץ בערפל; דוד בן-גוריון, הנהגת היישוב ונסיונות הצלה בשואה" (תשנח).

IHP publications

 • ihp
 • Ben-Gurion, David -- 1886-1973
 • Eretz Israel -- History -- 1939-1945
 • Historiography
 • Holocaust, Jewish (1939-1945)
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Foreign public opinion, Eretz Israel
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Rescue
 • Jews -- History -- 20th century
 • Zionism
 • ארץ ישראל -- היסטוריה -- 1939-1945
 • בן-גוריון, דוד -- 1886-1973
 • היסטוריה יהודית -- עת חדשה -- מאה 20
 • היסטוריוגרפיה
 • הצלה (שואה)
 • ציונות ושואה
 • שואה -- יחס -- ארץ ישראל
 • שואה -- יחס -- מנהיגות יהודית בארץ-ישראל

RAMBI publications

 • rambi
 • בן גוריון, דוד -- 1886-1973
 • פרילינג, טוביה -- חץ בערפל; דוד בן-גוריון, הנהגת היישוב ונסיונות הצלה בשואה (ביקורת)
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Foreign public opinion, Eretz Israel
 • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Rescue

פורמט ציטוט ביבליוגרפי