תל חי במסכת הרעיונית והחינוכית של השומר הצעיר

אביבה חלמיש

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר בוחן את יחסו של השומר הצעיר לתל חי מ-1920 עד 1967. המאמר מציג את יחסה המורכב של תנועת השומר הצעיר למשמעותה הסמלית של תל חי. חלמיש מציגה את מסקנתה המרכזית, שלמיתוס נשמר מקום שולי ולעיתים אף זניח בשומר הצעיר. ההתייחסויות בעיתונות התנועתית, גם סביב י"א באדר, לא היו עקיבות והעניקו את הרושם שנכתבו כדי לצאת ידי חובה. העלייה לתל חי לא הייתה ליעד מרכזי במפת הטיולים התנועתית ובתוכניות ההדרכה ונראה ששני המיתוסים הציוניים האחרים של לחימה וגבורה, מצדה ומרד גטו ורשה, שימשו כציר מרכזי באתוס השומרי יותר מאשר סיפור תל חי. המאמר מראה שתנועת הנוער אימצה מרכיבים שונים של מיתוס תל חי לכל אורך הדרך, אך התגוננה ואף התנגדה לאחרים. התנועה אומנם טיפחה את ערכי העבודה, ההתיישבות וההגנה, אך עם הזמן חדלה לייחס אותם לתל חי כאירוע שאפשר לשאוב ממנו השראה לערכים אלה. המוטיב 'על הבנוי לא מוותרים' קיבל משמעות מרכזית רק בעת מלחמת העצמאות, כאשר השומר הצעיר אימץ וטיפח אותו נוכח העמידה של יישוביו מול פלישת צבאות ערב, במיוחד בחזית הדרומית מול הצבא המצרי.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחתל חי, 2020-1920; בין היסטוריה לזיכרון‏
עורכיםיעל זרובבל, אמיר גולדשטיין
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאוריד יצחק בן צבי
עמודים350-371
מספר עמודים22
מסת"ב (מודפס)9789652174369
סטטוס פרסוםפורסם - 2020

IHP publications

 • ihp
 • Tel Hai (Israel)
 • השומר הצעיר (תנועת נוער)
 • תל-חי

RAMBI publications

 • rambi
 • ha-Shomer ha-tsaʻir
 • ha-Ḳibuts ha-artsi ha-shomer ha-tsaʻir (Israel)
 • Zionism -- Eretz Israel -- History -- 20th century
 • Jewish nationalism -- History -- 20th century
 • Socialism -- Philosophy
 • Jews -- Identity -- History -- 20th century
 • Tel Hai (Israel) -- History -- Study and teaching
 • Zionist youth movements -- History

פורמט ציטוט ביבליוגרפי