תכנות מונחה עצמים: מדריך למידה

Tamar Benaya, David H. Lorenz

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהObject-Oriented Programming
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורOpen Univeristy of Israel
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

הערה ביבליוגרפית

Open University Course Book

פורמט ציטוט ביבליוגרפי