תכנון לינארי - משימה במעבדה המתמטית (חלק ב')

יהודית גל עזר, גדעון צבס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בחלקו הראשון של המאמר הוצג הרקע התאורטי של פתרון בעיה כללית בתכנון לינארי. בחלק זה של המאמר נציג דוגמה אופיינית אותה נפתור בשיטות שונות אשר יסללו בהדרגה את הדרך לבניית אלגוריתם כללי - שיטת הסימפלקס - לפתרון הבעיה בעזרת מחשב.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)40-49
מספר עמודים10
כתב עתעל"ה: עלון למורי המתמטיקה
כרך9
סטטוס פרסוםפורסם - 1991

IHP publications

  • ihp
  • אלגוריתמים
  • הוראה והדרכה באמצעות מחשבים (לא באינטרנט)
  • מעבדות לימודיות
  • מתמטיקה -- לימוד והוראה
  • פתרון בעיות במתמטיקה
  • תכנון לינארי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי