תכנון לינארי - משימה במעבדה המתמטית (חלק א')

יהודית גל עזר, גדעון צבס

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

במאמר זה נציג גישה אלמנטרית ללימוד תכנון לינארי, כולל שיטת הסימפלקס, בדרך המתאימה לפעילות במעבדה מתמטית. משתתפי המעבדה נחשפים לנושא חשוב זה במתמטיקה שימושית, באמצעות דוגמאות מעשיות, ומבלי להניח כל ידע בתורת המטיצרות. אמנם אנו מתקדמים במקרה הדו-ממדי, בו אנו מציגים את "מודל הבקתה", אך המתמטיקה מתוארת באופן הסולל את הדרך לבעיות תכנון לינארי ממימד כלשהו שיטת הסימפלקס נבנית בהדרגה, והיא מיושמת לבעיה חקלאית מעשית, במסגרת משימה במעבדה המתמטית. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)34-42
מספר עמודים9
כתב עתעל"ה: עלון למורי המתמטיקה
כרך8
סטטוס פרסוםפורסם - 1991

IHP publications

  • ihp
  • מעבדות לימודיות
  • מתמטיקה -- לימוד והוראה
  • תכנון לינארי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי