תיקון הברית ושיח הסגפנות בחסידות צ'רנוביל

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר מעיין בתורות של צדיקי חסידות צ'רנוביל שבאוקראינה במאה התשע עשרה ודן במשמעות של 'תיקון פגם הברית' בזיקה לכינון תורת צדיק ייחודית ולגיבושה של עדה חסידית מובחנת סביב פרקטיקה סגפנית, שנהגה להלכה ולמעשה אצל חסידי צ'רנוביל.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)355-406
מספר עמודים52
כתב עתמחקרי ירושלים במחשבת ישראל
כרך23
סטטוס פרסוםפורסם - 2011

IHP publications

 • ihp
 • Asceticism -- Judaism
 • Chernobyl Hasidim
 • Fasts and feasts -- Judaism
 • חסידות צ'רנוביל
 • נחום בן צבי מטשרנוביל
 • סגפנות (יהדות)
 • תעניות (יהדות)

RAMBI publications

 • rambi
 • Fasts and feasts -- Judaism
 • Hasidism
 • Hasidism -- Philosophy
 • Jewish philosophy
 • Jews -- Ukraine -- Chornobylʹ
 • Repentance -- Judaism
 • Sex

פורמט ציטוט ביבליוגרפי