תיאטרון לקהל צעיר: אנתולוגיה של מחקר ושיח

שפרה שיינמן, סמדר מור, Naftali Shem Tov

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהTheatre for Young Audience: Anthology of Research and Discourse
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורמכון מופת
סטטוס פרסוםהתקבל/בדפוס - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי