תחת שמי ים התיכון

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בשנת 1313 חיבר רמון לול חבור קטן ושמו "ספר שבאמצעותו יוכל כל איש ואיש להבחין איזו היא התורה הטובה, הגדולה, הברורה והאמיתית יותר" המתעד ויכוחי סוחרים בני שלוש הדתות על אמונתם.
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)3-5
מספר עמודים3
כתב עתעת-מול: עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל
כרך27
מספר גיליון1
סטטוס פרסוםפורסם - 2001

IHP publications

  • ihp
  • פולמוס יהודי-נוצרי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי