תחנה חדשנית לקליטת תמונות מלווינים לשרות המטאורולוגיה

ברוך זיו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10
מספר עמודים1
כתב עתמטאורולוגיה בישראל
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

  • ihp
  • השירות המטאורולוגי
  • חיזוי אקלימי
  • לוויינים במטאורולוגיה

פורמט ציטוט ביבליוגרפי