תחושות ועמדות הציבור ביחס ללחימה בצפון: מעקב יומי 19/7 - 13/8 2006

יוסי שביט, אפרים יער-יוכטמן, תמר הרמן, אירית אדלר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בתקופה בה התנהלה לחימה בגבול הצפוני במקביל לפעילות הצבא בגבול הדרומי, ביקשו המחברים לעמוד על תחושות ועמדות הציבור. לכן, קיימו סקר יומי על מדגמים מייצגים של כלל האוכלוסייה הישראלית. בכל יום ראיינו כ-60 נחקרים באמצעות הטלפון, והיום האחרון בו נערך הסקר הוא ה-13 באוגוסט, היום בו קיבלה הממשלה את החלטת מועצת הביטחון של האו"ם לגבי הפסקת אש, ויממה לפני שהפסקת האש החלה. יום זה הוא גם היום בו נודע כי ביום שבת שקדם לו נהרגו 24 חיילי צהל בלחימה קשה בגזרת הצפון ובהפלתו של מסוק יסעור. דו"ח זה מסכם את ממצאי 14 סקרים טלפוניים יומיים שנערכו בין ה-19 ליולי ל-13 באוגוסט 2006, ובו מתייחסים המחברים לתחושות הציבור היהודי ביחס למוראל הלאומי והאישי; תחושות בטחון וחשש של הציבור; מידת התמיכה בלחימה בלבנון; הערכת התנהלות הממשלה וצה"ל; וניהול משא ומתן ישיר עם החמאס והחיזבאללה על החזרת החיילים החטופים. כמו גם, נערכת השוואה, על פני התקופה כולה, בין תחושות הציבור היהודי לבין הפלסטינים אזרחי המדינה. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1-6
מספר עמודים6
כתב עתדעות בעם
כרך12
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

הערה ביבליוגרפית

זהו מאמר המשך למאמר שפורסם בגליון 11 - "תחושות ועמדות הציבור ביחס ללחימה בצפון - מעקב יומי 19/7 - 6/8 2006"

IHP publications

  • ihp
  • אופטימיות
  • הפסקת אש
  • ישראל -- ביטחון
  • מלחמת לבנון השנייה
  • מצבי רוח
  • סקרים
  • עמדות
  • ערבים בישראל

פורמט ציטוט ביבליוגרפי