תופעת דופלר: ממכ"ם משטרתי ועד לגלקסיות

יוסף ורבין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)32-37
מספר עמודים6
כתב עתכמעט אלפיים
כרך2
סטטוס פרסוםפורסם - 1994

IHP publications

  • ihp
  • אפקט דופלר

פורמט ציטוט ביבליוגרפי