תולדות הספרות העברית החדשה

עדיה מנדלסון-מעוז, מתן חרמוני, מי-טל נדלר

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

פורמט ציטוט ביבליוגרפי