תולדות המוסיקה המערבית ב.

יעל סלע טייכלר (עורך), יונתן בר-יושפט (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

הקורס מבוסס על הספר
Burkholder, J. Peter, Grout, Donald Jay and Palisca, Claude V. (2006). A history of western music. 7th ed. New York: W.W. Norton.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי