תהליכי שינוי בהוראה ובאימהות כמעצבים את התפקידים החברתיים של מורות שהן אימהות

מוריה ויסברגר, יעל גרינשטיין, אינה בלאו

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

התפקידים החברתיים של מורות ואימהות מתעצבים לאור תהליכי השינוי המתרחשים במקצוע ההוראה ובאימהות. השינויים העיקריים שחלו במקצוע ההוראה בעשורים האחרונים הם רפורמות לשיפור תנאי התעסוקה של מורים; שילוב טכנולוגיה בהוראה ובלמידה; והתרחבות מעורבות הורים בחינוך ילדיהם. בד בבד עבר גם התפקיד האימהי שינויים, הקשורים באידיאל האימהות ובהתחזקות ערכי השוויון. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבחון את תפיסותיהן של מורות שהן אימהות לגבי השינויים במקצוע ההוראה ובאימהות כמעצבים את התפקידים החברתיים של הוראה ואימהות, וכיצד הם משליכים על קונפליקט בית-קריירה. המחקר התבסס על ראיונות מובנים למחצה עם שלושים מורות שהן אימהות לילדים עד גיל שלוש עשרה, משלושה זרמים מרכזיים בחינוך הפורמלי: יהודי-ממלכתי, יהודי-דתי, וערבי. מניתוח תמטי עולה כי מאפייני המקצוע הם תקשורת רב ערוצית מול תלמידים והורים; סביבת עבודה לא תומכת; וזמן פנוי כמשאב ציבורי. מאפייני תפקיד המורה סווגו לממד מקצועי ולממד טיפולי. מאפייני התפקיד האימהי סווגו למכוונות חוץ-ביתית כגון פיתוח קריירה, ולמכוונות תוך-ביתית כמו טיפול בבית. בנוסף, קונפליקט בית-קריירה נמצא נוכח בחייהן המקצועיים והאישיים של מורות אימהות. מחקר זה מצביע על הצורך בבחינה מחודשת של מאפייני מקצוע ההוראה ושל הרפורמות שחלות בו, בראייה חברתית ומגדרית רחבה יותר. חשיבות זו מתחזקת בתקופת משבר הקורונה הנוכחית, שהובילה לטשטוש גבולות מוקצן בין התפקידים, וכתוצאה מכך להיתכנות של נוכחות גדולה יותר של הקונפליקט בחייהן של מורות שהן אימהות. (מתוך המאמר).
כותר מתורגם של התרומהProcesses of change in teaching and motherhood as shaping the social roles of teachers who are mothers
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)67-88
מספר עמודים22
כתב עתזמן חינוך; כתב-עת לעיון ומחקר בחינוך
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

With an English abstract.

IHP publications

 • ihp
 • Attitude (Psychology)
 • Computer-assisted instruction
 • Digital communications
 • Educational change
 • Mothers
 • Social change
 • Teachers
 • Teaching
 • Women
 • Work and family
 • אימהות
 • הוראה
 • הוראה ולמידה מתוקשבות
 • מורים
 • נשים
 • עבודה ומשפחה
 • עמדות
 • שינוי חברתי
 • שינוי חינוכי
 • תפיסת תפקיד מקצועי
 • תקשורת דיגיטלית

RAMBI publications

 • rambi
 • Women teachers -- Israel -- Attitudes
 • Educational change -- Israel
 • Motherhood -- Psychological aspects
 • Motherhood -- Social aspects -- Israel

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'תהליכי שינוי בהוראה ובאימהות כמעצבים את התפקידים החברתיים של מורות שהן אימהות'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי