תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה: מקראה

Avriel Bar-Levav (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר

הספר תהליכי חילון בתרבות היהודית מציג התבוננות רבת פנים על המחשה והתרבות החילונית ועל תהליכי החילון. הנחת היסוד היא שלא ניתן להגדיר את החילון או החילוניות בהגדרות חד-משמעיות, ומשום כך החוקרים המשתתפים בספר מציגים נקודות מבט שונות, הרואות בחילון התהוות ועיצוב של מחשבה חופשית, אך גם חוויה אישית וקולקטיבית. --
כותר מתורגם של התרומהSecularization in Jewish Culture:: a reader
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים490
סטטוס פרסוםפורסם - 2013

הערה ביבליוגרפית

course book

Keywords

  • יהדות וחילוניות
  • Judaism and secularism
  • ציונות ויהדות
  • Zionism and Judaism
  • חילוניות -- ישראל
  • Secularism -- Israel
  • יהדות -- היסטוריה -- התקופה המודרנית 1750-
  • Judaism -- History -- Modern period 1750-

טביעת אצבע

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה: מקראה'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע ייחודית.

פורמט ציטוט ביבליוגרפי