תגובות ואסטרטגיות התמודדות עם בריונות מקוונת בקרב מתבגרים בחטיבות הביניים: [פוסטר אקדמי]

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

בריונות מקוונת היא צורת ביטוי חדשה לבריונות, ואנו עדים להופעתה ולהתפשטותה בשנים האחרונות נוכח השימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים כגון מחשבים וטלפונים ניידים. מטרת המחקר הנוכחי היא לבחון את התגובות הרגשיות וההתנהגותיות ואת אסטרטגיות ההתמודדות של קורבנות לבריונות מקוונת בחטיבות הביניים עם התנהגויות אלימות מקוונות שמופנות כלפיהם. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהאדם הלומד בעידן הטכנולוגי: כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה (קובץ)
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה ושה"ם
עמודים238-239
מספר עמודים2
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • אינטרנט
  • בריונות ברשת
  • התמודדות (פסיכולוגיה)
  • תוקפנות אצל ילדים ונוער

פורמט ציטוט ביבליוגרפי