"שתפו בכל הכוח"

אור קרסין

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

קטעים נבחרים מתוך כנס "בחירות - איך זה עובד באמת", בהנחייתה של ד"ר אור קרסין מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת הכנס התקיים ב-5 בפברואר השנה ובחן את השפעתן של הרשתות החברתיות על הבחירות המוניציפליות ועל הבחירות לכנסת. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)16-21
מספר עמודים6
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך3
סטטוס פרסוםפורסם - 2019

הערה ביבליוגרפית

נושא הגיליון: מועד ב'.

IHP publications

  • ihp
  • בחירות לכנסת
  • בחירות לרשויות מקומיות
  • חדשות כזב
  • רשתות חברתיות באינטרנט
  • תעמולת בחירות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי