שריפת ספרים בגרמניה הנאצית

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

מאמר זה מציג בפירוט את התפתחות האירועים שהביאו לידי שרפת הספרים במאי 1933 - אחד האירועים המסמלים את המעבר של גרמניה מהעידן הדמוקרטי והפלורליסטי לעידן הנאצי. המאמר מציג תהליך ששילב בין התארגנות "עממית" של גורמים אנטי-יהודיים מלמטה לניסיון של המשטר החדש לאכוף "טיהור" של המרחב הציבורי מלמעלה. אירועי שרפת הספרים בברלין ובעשרים ואחת ערים אחרות בגרמניה מוצגים כטקסים פולחניים ובה בעת כחלק ממדיניות ה"האחדה" שהמשטר הנאצי חתר לאכוף על חיי החברה והתרבות בגרמניה. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)2-9
מספר עמודים8
כתב עתבשביל הזיכרון
כרך22
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP publications

  • ihp
  • אנטישמיות -- גרמניה
  • גרמניה -- היסטוריה -- 1933-1945
  • ונדליזם
  • כיתות מודרניות (פולחן)
  • ספרים
  • שואה -- גרמניה
  • תעמולה נאצית

פורמט ציטוט ביבליוגרפי