שריפת ספרים בגרמניה הנאצית: מבט על

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)2-9
מספר עמודים8
כתב עתבשביל הזיכרון
כרךס"ח 22
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

באנגלית: "Legacy" 9 (2016) 2-10

RAMBI publications

  • rambi
  • Book burning -- Germany
  • Holocaust, Jewish (1939-1945) -- Germany
  • National socialism and literature

פורמט ציטוט ביבליוגרפי