שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית

אילנה בס, יהודית גוגנהיימר, Judith Gal-Ezer, יהודה קורן, תמי רוזנטל

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

revised edition for a course book

Keywords

  • ULI

פורמט ציטוט ביבליוגרפי