שפות תכנות

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

תקציר

הקורס עוסק בהבנה תפעולית של מושגי יסוד במימושן של שפות תכנות מודרניות: ערכים, מבני נתונים מופשטים, זיכרון, מבני בקרה, כְּרִיכַת משתנים, מערכות טיפוסים, מודולים ועצמים. מבוא להבנת המשמעות של שפות תכנות באמצעות מימוש מְפַרְשִים בשפה פונקציונלית. --
כותר מתורגם של התרומהProgramming Languages
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
סטטוס פרסוםפורסם - 2012

הערה ביבליוגרפית

ספר קורס

פורמט ציטוט ביבליוגרפי