שפה ודעה קדומה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

אנשים בגילאים שונים ובתרבויות מערביות שונות סבורים כי אנשים מבוגרים הם נודניקים וטרחנים, קשיי הבנה ונוקשים. כל אלה תכונות שליליות, אולם כאשר בודקים שינויים אישיותיים לאורך החיים, מוצאים שלהכללות הללו אין בסיס מחקרי איתן. ההזדקנות היא תהליך אינדיבידואלי ולא כל אדם יאמץ אותן תכונות לכשיתבגר. (מתוך המאמר).
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)36
מספר עמודים1
כתב עתדורות: מגזין לקידום השירות לאוכלוסיה המבוגרת
כרך108
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

IHP publications

  • ihp
  • סטריאוטיפים
  • קשישים -- יחס

פורמט ציטוט ביבליוגרפי