שפה ודמנציה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

כותר מתורגם של התרומהLanguage and dementia
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)10-13
מספר עמודים4
כתב עתעמדא - בטאון עמותת אלצהיימר ומחלות דומות
מספר גיליון66
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

פורמט ציטוט ביבליוגרפי