ש"ס, השד העדתי והפוליטיקה המזרחית בעקבות בחירות 2013

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהבחירות בישראל - 2013
עורכיםמיכל שמיר, אשר אריאן
מוציא לאורהמכון הישראלי לדמוקרטיה
עמודים195-224
מספר עמודים30
מסת"ב (מודפס)9789655191615
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

RAMBI publications

  • rambi
  • Israel -- Keneset -- Elections, 2013
  • Israel -- Social conditions -- 21st century
  • Mizrahim -- Israel -- Identity
  • Political participation -- Israel -- Case studies
  • Right and left (Political science) -- Israel
  • Tenuat Shas

פורמט ציטוט ביבליוגרפי