שניים או שלושה דברים שאני יודעת על אודות מעמדו של הסרט הקצר

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)20-21
מספר עמודים2
כתב עתקמרה: עתון בית הספר לאמנות קמרה אובסקורה
כרך1
סטטוס פרסוםפורסם - 1996

IHP publications

  • ihp
  • סרטים קצרים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי