שמותיו של ספר יצירה

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר מבקש לברר את תולדות הכותרות השונות שהוענקו לספר יצירה, ובהמשך לכך את השאלה שעלתה תכופות במחקר: האם קיים קשר בין 'הלכות יצירה' המוזכר במסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי, לבין 'ספר יצירה' שלפנינו. המאמר מתייחס גם לגישתו של החוקר שבתי דונולו לתפקיד ספר היצירה בבריאת העולם ולסוגיית ייחוסו של ספר היצירה לאברהם אבינו. ככל הנראה כונה ספר יצירה בתחילה ספר יצירת העולם ובקיצור ספר יצירה, ובכינוי זה הוא נשתמר הן אצל דונולו והן אצל דונש אבן תמים. הסוגיה בתלמוד הבבלי מסכת סנהדרין אינה קשורה לכתחילה לספר יצירה, היא לא מעידה על היכרות עם תכניו ועניינה הוא לא בחיבור אלא בסוג של הלכות המהוות קטגוריה חדשה ומותרת של כישוף שלא הייתה ידועה במקורות ארץ ישראליים. בשל הדמיון בשם בין ספר יצירה לבין הלכות יצירה ומשום שספר יצירה נחשב כבר בשלב מוקדם מאוד חיבור מאגי, זוהה ספר היצירה שבידינו עם הלכות יצירה שבתלמוד הבבלי. זיהוי זה לא היה ידוע לפרשניו המוקדמים של ספר יצירה, אך הוא מופיע בנרטיב מלא ובשל במקור מדרשי מסוגת סיפורי בן סירא מימי הביניים, וזמנו הוא לכל המאוחר המאה האחת־ עשרה לספירה ואולי אף קודם לכן. משעה שזוהה ספר יצירה עם הלכות יצירה שוב לא נפרדו דרכיהם של המקור התלמודי והחיבור האניגמטי זה מזה: ספר יצירה נקרא גם הלכות יצירה, והלכות יצירה שבתלמוד הבבלי נכתבו לעיתים כספר יצירה.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחדרך ספר (קובץ בעריכת אבריאל בר-לבב, עודד ישראלי, יונתן מאיר, אברהם (רמי) ריינר)
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורכרמל
עמודים33-41
מספר עמודים9
מסת"ב (מודפס)9789657778845
סטטוס פרסוםפורסם - 2021

הערה ביבליוגרפית

שער שני: קבלה, ספר ודפוס

IHP publications

  • ihp
  • אברהם אבינו
  • בריאת העולם
  • דונולו, שבתי בן אברהם
  • הלכה
  • יצירה (ספר)
  • כישוף
  • תלמוד בבלי. סנהדרין

פורמט ציטוט ביבליוגרפי