שלוש מסורות לבריאת העולם מאותיות

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהDifferent Traditions of Creation of the World from Letters’
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)169-200
מספר עמודים32
כתב עתקבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית
כרך17
סטטוס פרסוםפורסם - 2008

RAMBI publications

  • rambi
  • Cabala -- History
  • Creation -- Religious aspects -- Judaism
  • Hebrew language -- Alphabet
  • Hekhalot literature -- History and criticism
  • Sefer Yezirah -- Criticism, interpretation, etc

פורמט ציטוט ביבליוגרפי