שלושה חיבורי פולמוס אנטי-יהודיים מגנואה של ימי הביניים

אורה לימור

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)79-86
מספר עמודים8
כתב עתדברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות
כרך9
מספר גיליוןב, כרך 1
סטטוס פרסוםפורסם - 1985

IHP publications

 • ihp
 • Antisemitism -- Italy
 • Christianity and other religions -- Judaism
 • Jews -- Italy
 • Judaism -- Relations -- Christianity
 • אלפקינו, גיוללמו
 • אנטישמיות -- איטליה
 • יהודי איטליה -- גנואה
 • סלבאיגו, פורקטו
 • פולמוס יהודי-נוצרי
 • קונטרדו, אינגטו

RAMBI publications

 • rambi
 • Antisemitism -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Antisemitism -- Italy -- History -- Middle Ages, 500-1500
 • Christianity and antisemitism -- History -- To 1500
 • Jews -- Italy -- Genoa

פורמט ציטוט ביבליוגרפי