שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון, יורם מיטל​

תמר הרמן

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עת???researchoutput.researchoutputtypes.contributiontojournal.scientific???ביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)181-185
מספר עמודים5
כתב עת ג'מאעה
סטטוס פרסוםפורסם - 2005

הערה ביבליוגרפית

ביקורת על: מיטל, יורם. שלום שבור: ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון. ירושלים, כרמל, תשס"ד

פורמט ציטוט ביבליוגרפי