שלום ומלחמה בתרבות היהודית

Avriel Bar-Levav (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

כותר מתורגם של התרומהPeace and War in Jewish Culture
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםירושלים
מוציא לאורמרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מספר עמודים363
מסת"ב (מודפס)9652272159
סטטוס פרסוםפורסם - 2006

פורמט ציטוט ביבליוגרפי