שירו לנו משירי ציון: המוסיקה הפופולרית ורבדיה

Motti Regev

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרקביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחפלורליזם בישראל:
כותר משנה של פרסום המארחמכור היתוך ל"מעורב ירושלמי"
עורכיםיעקב קופ
מוציא לאורמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
פרק10
עמודים199-211
סטטוס פרסוםפורסם - 2000

פורמט ציטוט ביבליוגרפי