שירות חובה או חובה לשרת? תרחישים של שירות אזרחי חובה בישראל

יגיל לוי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחאנתולוגיהביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהMandatory Service or the Duty to Serve?: Scenario Analysis of Mandatory Civil Service in Israel
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים179
מסת"ב (אלקטרוני)978-965-06-1465-2
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

פורמט ציטוט ביבליוגרפי