שיקולי מרצים בשילוב אתרי אינטרנט לימודיים בהוראת הכימיה

יעל פלדמן-מגור, אמירה רום, ענבל טובי

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

המאמר עוסק בשלוב אתרי למוד בהוראת הכימיה בקרב חברי סגל אקדמי המלמדים קורסים לתואר ראשון. לצורך זה אופיינו תחילה אתר למוד אינטרנטיים בכימיה, ולאחר מכן נבדקו דרכי הבחירה ואופן שלובם של אתרים אלו בקורסים לתואר ראשון בכימיה.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחהכנס הארצי השנתי השנים עשר 2014 של מיט"ל (קובץ בעריכת יואב יאיר ואלי שמואלי)
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורמכללת לוינסקי לחינוך
עמודים107-114
מספר עמודים8
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • Chemistry -- Study and teaching
  • Computer-assisted instruction
  • Lecturers
  • Web sites
  • אתרים באינטרנט
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • כימיה -- לימוד והוראה
  • מרצים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי