שיקולים קוריקולאריים בפיתוח מודל חדש להכשרת מורים: מכללות לחינוך משלבות לימודי אוניברסיטה פתוחה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)92-109
מספר עמודים18
כתב עתהלכה למעשה בתכנון לימודים
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 1992

IHP publications

 • ihp
 • Education -- Curricula
 • Teachers -- Training of
 • Teachers colleges
 • ha-Universiṭah ha-petuḥah
 • האוניברסיטה הפתוחה
 • הכשרת מורים
 • מכללות להכשרת מורים וגננות
 • תוכניות לימודים

RAMBI publications

 • rambi
 • Teachers -- Israel
 • Education, Higher -- Israel

פורמט ציטוט ביבליוגרפי