שילוב או הפרדה? בחינת עתיד היחסים בין ישראל למדינה הפלסטינית

תמר הרמן (עורך), אפרים יער-יוכטמן (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספר

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורמרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום
מספר עמודים134
מסת"ב (מודפס)9657001161
סטטוס פרסוםפורסם - 1999

פורמט ציטוט ביבליוגרפי