שיטת הבחירות והתנהגות הבוחר

תמר הרמן

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםתל-אביב
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מספר עמודים163
מסת"ב (מודפס) 9653025163
סטטוס פרסוםפורסם - 1990

סדרות פרסומים

שםממשל ופוליטיקה במדינת ישראל
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
כרך9

פורמט ציטוט ביבליוגרפי