שיטות נומריות לפתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות

Judith Gal-Ezer, יגאל קזז, יהודית גוגנהיימר

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

כותר מתורגם של התרומהNumerical Methods for Ordinary Differential Equations
שפה מקוריתעברית
מוציא לאורOpen University of Israel Press
סטטוס פרסוםפורסם - 1989

הערה ביבליוגרפית

study guide for a course

פורמט ציטוט ביבליוגרפי