שיטה להגנת צינורות השקיה של פוליאתילן מפני הנקר הסורי

ענת ברנע

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)1590-1591
מספר עמודים2
כתב עתהשדה
כרךס"ד
מספר גיליוןח'
סטטוס פרסוםפורסם - 1984

IHP publications

  • ihp
  • יריעות (חקלאות)
  • מזיקים (חקלאות)
  • נקר (ציפור)
  • פוליאתילן
  • ציוד ומיכון חקלאי -- השקיה
  • צינורות

פורמט ציטוט ביבליוגרפי