שיחה עם חיים באר: [ראיון]

אבריאל בר לבב, חיים באר

פרסום מחקרי: פרק בספר / בדוח / בכנספרק

תקציר

הראיון עוסק בילדותו, משפחתו ופעלו הספרותי של חיים באר.
שפה מקוריתעברית
כותר פרסום המארחמלאכת החיים (קובץ בעריכת חנה סוקר-שווגר וחיים וייס)
מקום הפרסוםתל אביב
מוציא לאורעם עובד
עמודים377-400
מספר עמודים24
מסת"ב (מודפס)9789651324444
סטטוס פרסוםפורסם - 2014

IHP publications

  • ihp
  • באר, חיים

פורמט ציטוט ביבליוגרפי