שחר של עידן חדש

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

אישור תוכנית הדוקטורט לאוניברסיטה הפתוחה הינו הכרה בהובלה של המוסד בתחום הלמידה המקוונת. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)46-50
מספר עמודים5
כתב עתאסכולה: האוניברסיטה הפתוחה
כרך7
סטטוס פרסוםפורסם - 2022

IHP publications

  • ihp
  • האוניברסיטה הפתוחה
  • הוראה ולמידה מתוקשבות
  • חינוך גבוה
  • טכנולוגיה חינוכית
  • למידה מרחוק
  • מרצים
  • תואר שלישי

פורמט ציטוט ביבליוגרפי