שורשי הפשיזם האירופי : 1945-1789

ישי לנדא, זוהר כוכבי (עורך)

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

תקציר


שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789 מתחקה אחר מקורותיה ועלייתה של תופעה פוליטית קיצונית והרת אסון - הפשיזם האירופי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. הספר עוסק בתהליכים ההיסטוריים שהזינו את הפשיזם ובתנאים המוקדמים שאפשרו אותו. הפשיזם הוא חידוש פוליטי של המאה ה-20, אך הוא מעוגן ברצף היסטורי, ולכן יש לראותו כהמשך וכהבשלה של התפתחויות קודמות. כרך א מציג גישות פרשניות שונות להבנת הפשיזם, על המשותף והמפריד ביניהן, ובוחן את הטענה שיש לחפש את שורשי הפשיזם בקו פרשת המים הפוליטית של העידן המודרני, הרי היא המהפכה הצרפתית. כרך ב' בוחן סיבות וגורמים- חברתיים, פוליטיים, תרבותיים ואידיאולוגיים- שתרמו לצמיחת הפשיזם. נתמקד בדרך חסרת הפשרות שבה התמודד הפשיזם עם האתגר המקיף שהציבה חברת ההמונים המודרנית בפני נציגי הסדר החברתי הישן ובפני תומכיה של מודרניות אחרת, היררכית וסמכותנית. -- כריכה אחורית.
כותר מתורגם של התרומהRoots of European Fascism: 1789-1945
שפה מקוריתעברית
מקום הפרסוםרעננה
מוציא לאורהאוניברסיטה הפתוחה
מסת"ב (אלקטרוני)9789650614980
מסת"ב (מודפס) 9789650614904
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

הערה ביבליוגרפית

הספר נלמד במסגרת קורס האו"פ 10784 "שורשי הפשיזם האירופי: 1945-1789‏".

Keywords

  • פשיזם -- אירופה -- היסטוריה -- המאה ה-20
  • Fascism -- Europe -- History -- 20th century
  • אירופה -- פוליטיקה וממשל -- 1918-1945
  • Europe -- Politics and government -- 1918-1945
  • צרפת -- היסטוריה -- מהפכה 1789-1799
  • France -- History -- Revolution 1789-1799

פורמט ציטוט ביבליוגרפי