שבים אל האמת

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמר

תקציר

בניגוד למגמה המתחדשת של שיבה אל המיתוסים המכוננים והשקרים הלבנים המועילים, יש לחזור אל בסיס הדמוקרטיה ופשטות הנחותיה. הזכות להטלת ספק מתמדת, היכולת של הכול להשתתף בדיון ציבורי פתוח, רציונליות וביקורתיות כסגולות הכרחיות לדיון כזה מחייבות את שלילת הרעיון שיהיו מיתוסים מכוננים מחוץ לזירת הדיון. (מתוך המאמר)
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)58-59
מספר עמודים2
כתב עתהד החינוך
כרךצ"א
מספר גיליון2
סטטוס פרסוםפורסם - 2017

IHP publications

  • ihp
  • אמת
  • דמוקרטיה
  • מיתוס

פורמט ציטוט ביבליוגרפי